Algemene voorwaarden

Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen vanaf datum van de factuur. De goederen blijven eigendom van Atelier Caffè BV tot betaling van de goederen. Bij niet stipte betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het bedrag per Deurwaarder worden gevorderd. De gerechtskosten en dossierkosten inbegrepen.
Klachten dienen schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na levering, eens de termijn verstreken worden de klachten niet meer aanvaard. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de plaats waar onze gemeenschappelijke zetel is gevestigd bevoegd. Administratiekost 25% wordt automatisch aangerekend op volgende factuur na 3e Rappel per e-mail. Eigendomsrecht is van toepassing.