Privacy beleid

Voor elk sitebezoek, elke transactie of overeenkomst geldt onderstaande privacyverklaring. Persoonsgegevens die je op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor je deze hebt gegeven, bijvoorbeeld voor het doen van een bestelling. Atelier Caffè BV heeft deze privacyverklaring opgesteld om aan te tonen dat wij jouw privacy serieus nemen. Hieronder kun je lezen hoe wij binnen de website(s) van Atelier Caffè BV met persoonlijke informatie omgaan. Het betreft hier de volgende websites: www.v69.be

Atelier Caffè BV waarborgt je privacy

Alle gegevens die worden verzameld, worden niet zonder jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming aan derden verstrekt (uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op één of andere manier openbaar gemaakt), tenzij Atelier Caffè BV daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server via een SSL-verbinding). Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via onze site. Bovendien hebben wij de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen op onze site te voorkomen. Voor de commerciële nieuwsbrieven die we versturen dient u zich zelf aan te melden. In iedere commerciële uiting kunt u zich voor dat medium weer afmelden (of gegevens bewerken) in een link onderaan de mail.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • Je domeinnaam maar niet je e-mailadres als je een bezoek brengt aan onze webpagina.
  • Je e-mailadres als je boodschappen/vragen plaatst op deze website of inlogt.
  • Je e-mailadres als je dit aan ons communiceert.
  • Je e-mailadres als je deelneemt aan product reviews.
  • De domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan.
  • Alle informatie met betrekking tot de pagina's die je op onze site geraadpleegd hebt.
  • Alle informatie die jij vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

De informatie die wij bewaren wordt gebruikt om:

  • Je bestelling af te handelen.
  • De inhoud van onze website te verbeteren. V69 gebruikt de gegevens enkel en alleen intern voor het tot stand brengen van de overeenkomst, voor een snelle en veilige afhandeling van de bestelling en om de dienstverlening naar jou toe te verbeteren en je te informeren over relevante producten en diensten. Jouw persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en de informatie die je aan V69 geeft -bijvoorbeeld door het invullen van gegevensvelden - zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.